search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5847 Điểm

 2. Lovell

  5181 Điểm

 3. GENOS

  5061 Điểm

 4. Niii_cutee

  3429 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
191 lượt xem 1 1

Chiều dài của gen D ở sinh vật nhân sơ là 510 nm. Mạch 1 của nó có 400 nucleotit loại A, 500 nucleotit loại T và 400 nucleotit loại G. Phân tử mARN có chiều dài tương ứng vừa được tổng hợp trên mạch 2 của gen D có số nucleotit từng loại là bao nhiêu?

trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
đã tag lại bởi Duyen2011
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
0

U=500; G=400; X=200; A=400

Tick mk nha

Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
2 câu trả lời 59 lượt xem
59 lượt xem
-Trên mạch bổ sung 5'-3' (mạch 1) của một gen không phân mảnh có 100 adenin, 200 timin, 300 guanin, 400 xitozin. Gen phiên mã tạo ra mARN số nucleotit mỗi loại của phân tử mARN là: A. 100A, 200U, 300G, 400X B. 200A, 100U, 300G, 400X C. 200A, 100U, 400G, 300X D. 100A, 200U, 400G, 300X
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
2 câu trả lời 127 lượt xem
127 lượt xem
Tỉ lệ các loại nucleotit trên mạch gốc của gen là A:T:G:X = 3:2:2:5. Gen phiên mã 2 lần đã cần môi trường cung cấp 300A. Số nucleotit loại G của mARN là: A. 750 B. 375 C. 525 D. 225
đã hỏi 6 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
2 câu trả lời 175 lượt xem
175 lượt xem
Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là: A. 100        B. 190 C. 90          D. 180
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
27 lượt xem
Một phân tử mARN có chiều dài 3366, trong đó tỉ lệ A:U:G:X = 1:3:2:3. Số nucleotit mỗi loại của mARN này là? A. A=110, U=330, G=220, X= 330 B. A=330, U=110, G=220, X= 330 C. A=110, U=330, G=330, X= 220 D. A=330, U=110, G=330, X= 220
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
64 lượt xem
-Trên mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có 350 adenin, 650 timin, 450 guanin, 250 xitozin. Gen phiên mã 6 lần, số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp cho gen phiên mã là? A. 3250A, 2250X, 1750U, 1250G B. 3250U, 2250G, 1750A, 1250X C. 3900A, 2100X, 1500G, 2700X D. 600A, 400X, 300U, 200G
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Một phân tử mARN có chiều dài 306nm. Theo lý thuyết, trên phân tử mARN này sẽ có tối đa bao nhiêu bộ ba? A. 400 B. 300 C. 600 D. 1200
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
58 lượt xem
Một gen có tổng số 1824 liên kết hidro. Trên mạch một của gen có T=A, X=2T, G=3A. Chiều dài của gen là? A. 2284.8 B. 4080 C. 1305.6 D. 5100
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
1 trả lời 63 lượt xem
63 lượt xem
-Trên mạch bổ sung 5' - 3' của một gen có 300 adenin, 150 timin, 600 guanin, 100 xitozin. Gen phiên mã một số lần đòi hỏi môi trường cung cấp 900 adenin. Số lần phiên mã của gen là A. 3 lần B. 2 lần C. 6 lần D. 1 lần
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
1 trả lời 73 lượt xem
73 lượt xem
-Trên mạch gốc của một gen có 400 adenin, 300 timin, 300 guanin, 200 xitozin. Gen phiên mã một số lần đồi hỏi môi trường cung cấp 900 adenin. Số lần phiên mã của gen là? A. 3 lần B. 2 lần C. 4 lần D. 1 lần
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
2 câu trả lời 112 lượt xem
112 lượt xem
Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Số nucleotit loại A của gen là: A. 112  B. 448 C. 224 D. 336
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
2 câu trả lời 32 lượt xem
32 lượt xem
Một gen có chiều dài là 4080 có số nucleotit là A là 560. Trên một mạch nucleotit A = 260, G = 380. Gen trên thực hiện sao mã, môi trường nội bào đã cung cấp số ribonucleotit  U là 600. Số lượng các nucleotit trên mạch gốc của gen là: A. A = 260; T = 300; G = 380; X = 260. B. A ... ; G = 260; X = 380. C. A = T = 560; G = X = 640. D. A = 300; T = 260; G = 260; X = 380  
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Môt gen có 900 căp nucleotit và có tỉ lệ các nucleotit bằng nhau. Số liên kết hidro của gen là: A. 2250 B. 1798 C. 1125 D. 3060  
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
1 trả lời 94 lượt xem
94 lượt xem
Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 adenin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitozin. Gen phiên mã 5 lần, số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nucleotit trong quá trình phiên mã là: A. 1100 B. 1099 C. 5500 D. 5495
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
1 thích
1 trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 449A, 150U, 301G, 600X. Biết rằng trước khi đột biến thì gen dài 0,51 micromet và A/G=2/3. Dạng đột biến của gen nói trên là?
đã hỏi 10 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 boybanhbeo Thần đồng 1.3k điểm 9 25 63
0 phiếu
2 câu trả lời 337 lượt xem
337 lượt xem
Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là: A. A=T= 9000; G=X=13500 B. A=T= 2400; G=X=3600 C. A=T=9600; G=X=14400 D. A=T=18000; G=X=27000
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 Duyen2011 Học sinh 360 điểm 9 21
Loading...
...