search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

Xem Mắt Biếc trên Galaxy Play chỉ 10.000đ

 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5075 Điểm

 2. Lovell

  4588 Điểm

 3. GENOS

  4046 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
20 lượt xem 1 2

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S,FeS, FeS_{2} trongHNO_{3} dư được 0,48 mol

NO_{2} và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)_{2} dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không

đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

 A. 17,545 gam

 B. 18,355 gam

 C. 15,145 gam

 D. 2,4 gam

trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1081 1815
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

2 Trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

Gọi a, b lần lượt là tổng số mol của Fe và S trong hỗn hợp.

\left\{\begin{matrix} 56x+32y=3,76\\ 3x+6y=0,48 \end{matrix}\right.

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x=0,03\\ y=0,065 \end{matrix}\right.

Khi thêm Ba(OH)_{2} dư kết tủa thu được có:

 \left\{\begin{matrix} Fe(OH)_{3}: 0,03(mol)\\ BaSO_{4}:0,065(mol) \end{matrix}\right.

Sau khi nung chất rắn còn lại gồm: 

\left\{\begin{matrix} Fe_{2}O_{3}: 0,015(mol)\\ BaSO_{4}:0,065(mol) \end{matrix}\right.

m_{cr}=0,015.160+0,065.233=17,545(g)

\Rightarrow Chọn A

 

anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1081 1815
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi hnhie
0 phiếu
0

Đáp án đúng là A

pP quy đổi : gọi số mol của S là x ; số mol của Fe là y 
Fe ===> Fe3+ + 3e 
S=====> S+6 + 6e 
N+5 =====> N+4 + 1e 

ta có hệ : 
6x + 3y = 0,48 
32x + 56y = 3,76 
===> x = 0,065 y = 0,03 
kết tủa là BaSO4 có nS = nSO4 2- = nBaSO4 = 0,065 mol 
===> mBaSO4 = 0,065 x 233 =15,145 
kết tủa còn có Fe(OH)3 mà nFe = nFe(OH)3 = 0,03 
nung ở nhiệt độ cao ==Fe2Ò3ma nFe2O3 = 1/2 lần nFe = 0,015 
==> mFe2O3 = 2,4 
===> m kết tủa = 17,545 

Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 828 lượt xem
828 lượt xem đã hỏi 30 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1081 1815
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 22 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 10
1 thích
1 trả lời 553 lượt xem
553 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 3,6g Ankan thu được 5,6l khí CO2 (đktc). Công thức phân tử và số lượng đồng phân của ankan X là?
đã hỏi 24 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 boybanhbeo Thần đồng 1.3k điểm 9 24 63
1 thích
1 trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Cracking hoàn toàn Ankan X thu được 4 thể tích hỗn hợp Y = thể tích X. Tỉ khối hơi so với hidro là 18, tìm X?
đã hỏi 23 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 boybanhbeo Thần đồng 1.3k điểm 9 24 63
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon X không no, có 1 liên kết C=C thu được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 200ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu được 20g kết tủa trắng. Tìm công thức cấu tạo của X, biết rằng X có đồng phân hình học.
đã hỏi 26 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 10
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam Na vào 120 gam H2O, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). a) Tính V? b) Tính nồng dộ phần trăm của dung dịch thu được?  
đã hỏi 22 tháng 3 trong Hóa học lớp 8 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 252
1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1081 1815
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Cho 8,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với oxi thu được 11,6 gam oxit. Tìm M.
đã hỏi 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 10
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
2 lượt xem
3 hidrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0.1 mol chất Y, spham khí hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư, tính số gam kết tủa thu được là?
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 anng Học sinh 397 điểm 2 8
2 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem
Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít CO2 (đktc) và 4,50 g H2O.
đã hỏi 2 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 army_army Cử nhân 1.7k điểm 3 10 62
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
1 thích
1 trả lời 657 lượt xem
657 lượt xem
Trộn lẫn 100ml dung dịch  1M với 100ml dung dịch  0,5M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch  2M cần dùng để trung hòa vừa đúng với dung dịch A. A. 75ml B. 150ml C. 37,5ml D. 300ml
đã hỏi 5 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1081 1815
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm có NaCl và NaI vào nước sẽ thu được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X mà đề bài cho ở ban đầu là bao nhiêu
đã hỏi 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 Binh-mango-lay-tk-teemo Tiến sĩ 21.5k điểm 19 60 549
1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
9 lượt xem
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong.
đã hỏi 9 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
Loading...
...