0 phiếu
1. Penny didn't stay at home. She went to see Peter. (instead of)

2. The exercise was very easy. Jimmy could do it in twenty minutes. (too)

3. He tried hard. He couldn't set up a new world record. (although)

4. He went on holiday, I went on holiday. (both...and)

5.  Judy's room is very tidy. It is well decorated too. (not only...but)

6. In the city there are more places to go. They stay open later. (and...too)

7. Uncle Tom used to smoke. He seems to be in bad health. (because)

8. Working in a coal mine is a hard job. It can be dangerous. (and...as well)

9. Teachers don't like it when you talk. They are trying to teach. (while)

10. The old house burnt last month. No one lived there. (where)

11. Anna noticed the sign. It was right in front of her, (that)

12. Mark thinks his Spanish is excellent. He can join the school's Spanish Club. (enough)

13. I have been in the same situation as yours. I can understand your problems. (so)

14. Pat wanted the stove repaired. She felt it would be worthwhile. (as)

15. Tracy loves cheesecakes. She loves cheesecakes from the bakery nearby. (which)
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi DoMinh Thần đồng (995 điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 Câu trả lời

+1 thích
Hay nhất

1. Penny didn't stay at home. She went to see Peter. (instead of)
Penny went to see Peter instead of staying at home.
2. The exercise was very easy. Jimmy could do it in twenty minutes. (too)
The exercise was too easy that Jimmy could do it in twenty minutes.
3. He tried hard. He couldn't set up a new world record. (although)
Although he tried hard, he couldn't set up a new world record.
4. He went on holiday, I went on holiday. (both...and)
Both he and I went on holiday.
5.  Judy's room is very tidy. It is well decorated too. (not only...but)
Judy's room is not only tidy but well decorated too.
6. In the city there are more places to go. They stay open later. (and...too)
In the city there are more places to go and they stay open later.
7. Uncle Tom used to smoke. He seems to be in bad health. (because)
Uncle Tom seems to be in bad health because he used to smoke.
8. Working in a coal mine is a hard job. It can be dangerous. (and...as well)
Working in a coal mine is a hard job and dangerous as well
9. Teachers don't like it when you talk. They are trying to teach. (while)
Teachers don't like it when you talk while they are trying to teach.
10. The old house burnt last month. No one lived there. (where)
The old house burnt last month where no one lived there
11. Anna noticed the sign. It was right in front of her, (that)
Anna noticed the sign that it was right in front of her.
12. Mark thinks his Spanish is excellent. He can join the school's Spanish Club. (enough)
Mark things his Spanish si excellent enough that he can join the school's Spanish club.
13. I have been in the same situation as yours. I can understand your problems. (so)
I have been in the same situation as yours so I can understand your problems.
14. Pat wanted the stove repaired. She felt it would be worthwhile. (as)
Pat wanted the stove repaired as she felt it would be worthwhile.
15. Tracy loves cheesecakes. She loves cheesecakes from the bakery nearby. (which)

Tracy loved cheesecakes which is bought from the bakery nearby.

bởi ancoho300306 Học sinh (74 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi DoMinh

Câu 12: Đánh nhầm "is" thành "si"

Câu 15: bỏ "bought"

Còn lại đúng hết nha.

 

 

Tra điểm Tuyển sinh 10 toàn quốc năm 2019
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên