search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5140 Điểm

 2. Lovell

  4680 Điểm

 3. GENOS

  4169 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
508 lượt xem 1 4
1. She is a (beauty) singer and she sings (beauty)                       

2. Everybody works (quiet) in the library.

3. My parents enjoy the (peaceful)             of the countryside.

4. Nguyen does everything (differently) from his classmates.

5. Nga felt (extreme)             upset about losing her job.
trong Tiếng Anh lớp 6 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
đợi chút nha mình làm ngay
nếu đúng thì tick mình nha
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

4 Trả lời

3 phiếu
 
Hay nhất
3

1. She is a (beauty)beautiful singer and she sings (beauty)   beautifully                    

2. Everybody works (quiet)quietly in the library.

3. My parents enjoy the (peaceful) peace            of the countryside.

4. Nguyen does everything (differently) differently from his classmates.

5. Nga felt (extreme)   extremely          upset about losing her job.

ngố ngây ngô Thạc sĩ 9k điểm 20 55 252
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi trannhat900
0 phiếu
0

Đáp án của mình đây không biết có đúng không tra mẫu câu mãi:1, beautiful. 2. quietly 3. peace,4. differently 5. extremely.​​​​​​​

 

Ice bear Tiến sĩ 10.4k điểm 12 37 119
1 có 2 từ lận mà bạn!
mình viết vậy vì cả 2 đều là beautiful nha
sai rồi man                                        
0 phiếu
0
theo mình là:

1, beautiful.

 2. quietly.

3. peace.,

4. differently. 

5. extremely.
minhvu2432000 Thần đồng 1.2k điểm 18 37 135
0 phiếu
0
1. beautiful; beautifully

2. quietly

3.peace

4. differently

5. extremely
Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
4 câu trả lời 689 lượt xem
689 lượt xem
Đề bài :put the verbs in the correct form:  Câu1: i (be) a student.My sitesr(be not) a student she (be) a teacher 
đã hỏi 24 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học hungvipfc123 Học sinh 372 điểm 5 11 24
2 phiếu
3 câu trả lời 597 lượt xem
597 lượt xem đã hỏi 26 tháng 9, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 Khách Cử nhân 1.5k điểm
1 thích
1 trả lời 320 lượt xem
320 lượt xem
A. What you ___(do) last night? B. Last night I ___(eat) dinner. Then I ___(visit) some friends, and later I ___(write) a couple of letter.
đã hỏi 21 tháng 11, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
0 phiếu
5 câu trả lời 156 lượt xem
156 lượt xem
1.Like/what/the/is/weather/in/winter/the/? 2. There/four/season/are/a/year/in 3. Park/a/goes/week/she/the/times/to/four.  4. Summer vacation / going / halongbay/ visit / to / They / are / this 
đã hỏi 5 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bình bảo Cử nhân 2.6k điểm
1 thích
1 trả lời 410 lượt xem
410 lượt xem
 Use the correct tense or form of the verb in parenthese:  1. Always wear a safe helmet so as to ____ the danger of head____ (minimum/ injure) 2. Oh no! My finger is ____ quite badly (blood) 3. The ____ of water caused the dam to burst ( press) 4. She is ... player was carried out of the footall ground on a ____ (injury/stretch)  7. He felt ____ when listening to the ____ lecture ( slepp/ bore).
đã hỏi 23 tháng 7, 2017 trong Toán lớp 7 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
1 thích
2 câu trả lời 81 lượt xem
81 lượt xem
1. I/ wet/ through/If I/ know/ it/ rain/ I/take/ umbrella. 2. Please/ not/ interrupt/ me/ before/ I/ finish/ talk. 3. She/ remind / him / go / post office / buy / stamps. 4. Boy/ beg/ father / help / him / homework. 5. How long/ it/ you/ get/ your school/ bus.
đã hỏi 14 tháng 7, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
0 phiếu
3 câu trả lời 1K lượt xem
1K lượt xem
1       ............you (see)..........High School Musical?         Oh yes,I Love it.I(see)........it many times. 2    I often (go).........to bed very late. 3  I..........never (be)........on TV 4They(clean)...........the car every week. 5  Thu usually(take)........the bus to school 6   my sister loves that restaurant and she(eat)...........there hundreds of times
đã hỏi 24 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 JYPnation Thần đồng 849 điểm 16 33 71
2 phiếu
4 câu trả lời 64 lượt xem
64 lượt xem
Từ “Chính” trong câu: “Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước.” (Trích: Trong lòng mẹ ) thuộc từ loại nào dưới đây? A.Thán từ B.Đại từ C.Trợ từ D.Tình thái từ  
đã hỏi 9 tháng 7, 2018 trong Ngữ văn lớp 8 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
1 thích
3 câu trả lời 183 lượt xem
183 lượt xem
    newsreader               MC                 game show        documentary             animals           weathergirl     writer                        cartoon           romance     home and garden            people       programmes       Kinds of film                                              
đã hỏi 5 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 Mai Đức Lợi Cử nhân 3.2k điểm 44 68 95
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
What about ....................................(ask) our teacher for help? She suggested................................(help) our mother with the house work. If he............................................(be) a student, he must wear school uniform. ... ...................(publish) every day.It’s a daily newspaper. I don’t know who..............................(invent) this machine?
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
2 câu trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
1. I have a car but l ...( not/use) it very often. 2. I don't understand the word "deceive" . What ...( "deceive"/ mean )? 3. What time ...( the banks/ close) in Britain? 4. How many cigarettes ...( you/ smoke) a day?
đã hỏi 28 tháng 9, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 susikimivi2007534 Học sinh 235 điểm 1 9
3 phiếu
7 câu trả lời 53 lượt xem
53 lượt xem
Put the words in the correct form: 1. She is a (beauty) singer and she sings (beauty) 2. Everybody works (quiet) in the library. 3. My parents enjoy the (peaceful) of the countryside.  
đã hỏi 16 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 Binh-mango-lay-tk-teemo Tiến sĩ 21.5k điểm 19 60 550
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
19 lượt xem
PART 3: Fill in the blanks with the correct comparative form of words in parentheses 1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) ………… ... …….language. 19. It’s the (large)……………………. company in the country.
đã hỏi 18 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8 Daxua Cử nhân 4.9k điểm 14 36 161
1 thích
4 câu trả lời 1.2K lượt xem
1.2K lượt xem
My aunt Thuy (live)              (1) in Ha Dong. She (work)              (2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch)        (3) a bus to her hospital. Her work is (take)               (4) care of sick children. She (love               ... pleasure. But next year she (go)                (9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)                (10) very unhappy.
đã hỏi 8 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 411 763 1932
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
33 lượt xem
1. playing/ Nam/ computer games./ is interested in/ 2. will/picnic next/ The students/ Saturday./ have a/ 3. some cold/ drink?/ don't we have/ Why 4. about/ inviting/ What/ to the party?/ me/
đã hỏi 30 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 Eripinykiki2007 Học sinh 212 điểm 1 7
Loading...
...