search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5847 Điểm

 2. Lovell

  5181 Điểm

 3. GENOS

  5061 Điểm

 4. Niii_cutee

  3429 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
144 lượt xem 1 1
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng :

a) Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2  ⟶ Fe2O3 + SO2          

d) KClO3 ⟶ KCl + O2

e) Cl2+ KOH t0⟶⟶t0 KCl + KClO3 + H2O.

 
trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
0

a) 8Al + 3Fe_{3}O_{4} \rightarrow 4Al_{2}O_{3} + 9Fe

- Chất khử: 2Al (0) \rightarrow Al_{2} (+3) + 3e.

- Chất oxh: Fe_{3} (8/3) + 8e \rightarrow 3Fe (0).

b) 10FeSO_{4}+2KMnO_{4}+8H_{2}SO_{4} \rightarrow 5Fe_{2}(SO_{4})_{3} + 2MnSO_{4} + K_{2}SO_{4} + 8H_{2}O

- Chất khử: 2Fe (+2) \rightarrow Fe_{2} (+3) + 2e.

- Chất oxh: Mn (+7) +5e \rightarrow Mn (+2).

c) 4FeS_{2} + 11O_{2} \rightarrow 2Fe_{2}O_{3} + 8SO_{2}

- Chất khử: 2FeS_{2} (0) \rightarrow Fe_{2} (+3) + 4S (+4) + 22e.

- Chất oxh: O_{2} + 4e \rightarrow 2O (-2)

d) 3Cl_{2}+6KOH \rightarrow 5KCl + KClO_{3} + 3H_{2}O

- Chất khử: Cl_{2} (0) \rightarrow 2Cl (+5) + 10e.

- Chất oxh: Cl_{2} (0) + 2e \rightarrow 2Cl (-1)

 

hnhie Học sinh 147 điểm 1 4

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 216 lượt xem
216 lượt xem
Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron : a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O. b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O. c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 1.4K lượt xem
1.4K lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
2 lượt xem
a) Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: FeS2 + Cu2S + HNO3 -> Fe(NO3)3 + CuSO4 + H2SO4 + NO + H2O. Biết tỉ lệ số mol tham gia phản ứng của FeS2 và Cu2S là 1:3 b) Hoàn thành phương trình phản ứng sau (Viết tiếp phương trình theo phương pháp thăng bằng electron): SO2 + HNO3 + H2 -> NO + ...
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 2.9k điểm 4 5 7
1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
37 lượt xem
Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau : a)             Cl2 + 2HBr  → 2HCI + Br2 b)            Cu + 2H2SO4  → CuSO4 + SO2 + 2H2O c)             2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O d)            2FeCl2 + Cl2 —> 2FeCl3.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 102 lượt xem
102 lượt xem
Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau : a) Cu + 2AgNO3 —» Cu(NO3)2 + 2Ag b) Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu c) 2Na + 2H2O > 2NaOH + H2.
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
2 câu trả lời 39 lượt xem
39 lượt xem đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 99 lượt xem
99 lượt xem
Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :  a) 2H2 + O2 -> 2H2O       b) 2KNO3 -> 2KNO2 + O2 c) NH4NO2 —> N2 + 2H2O     d) Fe2O3 + 2Al —> 2Fe + Al2O3.  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng elctron: b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1) c) Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ... d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3
đã hỏi 9 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 xavia2k5 Thạc sĩ 5k điểm 5 9 47
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Nêu khái niệm phản ứng oxi hoá khử và cân bằng phản ứng sau: FeS2+HNO3—> (FeNO3)3+H2SO4+NO+H2O
đã hỏi 11 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 10 nthp3110 Học sinh 240 điểm 1 3 14
1 thích
2 câu trả lời 93 lượt xem
1 thích
3 câu trả lời 52 lượt xem
52 lượt xem đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
2 phiếu
1 trả lời 215 lượt xem
215 lượt xem đã hỏi 9 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 330 lượt xem
330 lượt xem
Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :  a) КСlOз —> O3 —>  SO2 —> Na2SO3 b) S —> H2S —> SO2  —> SO3 —> H2SO4 Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
0 phiếu
2 câu trả lời 386 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 111 lượt xem
Loading...
...