Loading...
0 phiếu

Supply the correct from of the word in brackets. (Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.)

 1. ..........., the nicest apartment is also the cheapest. (luck)
 2. December is the ............... time of the year for shops. (busy)
 3. May I ask you a ................. question? (person)
 4. Hoa doesn't have any friends in Ha Noi so she feels ............. (happy)
 5. What an ................. kitchen! (amaze)
 6. The book is packed with useful ...............(inform)
đã đóng
trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách Thần đồng (727 điểm)
+1 nè !!!!!!!!!!!!!
Thanks nhiều nha!!
Loading...

3 Trả lời

+2 phiếu
Hay nhất
 1. Luckily, the nicest apartment is also the cheapest. (luck)
 2. December is the busiest time of the year for shops. (busy)
 3. May I ask you a personal question? (person)
 4. Hoa doesn't have any friends in Ha Noi so she feels unhappy (happy)
 5. What an amazing kitchen! (amaze)
 6. The book is packed with useful informatation (inform)
bởi Bwi Nochu Tiến sĩ (12.9k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Khách
+2 phiếu

1.Luckily;2busiest;3.personal;4.happier;5.amazing;6.informatation.

bởi linh69 Thạc sĩ (5.8k điểm)
+2 phiếu
 1. Luckily, the nicest apartment is also the cheapest. (luck)
 2. December is the busiest time of the year for shops. (busy)
 3. May I ask you a personal question? (person)
 4. Hoa doesn't have any friends in Ha Noi so she feels unhappy (happy)
 5. What an amazing kitchen! (amaze)
 6. The book is packed with useful informatation (inform)
bởi Ca yoongi Tiến sĩ (15.1k điểm)
Loading...
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Phamthunhien

  1764 Điểm

 2. manh7a1

  954 Điểm

 3. Richkid-H2O-

  940 Điểm

 4. ngoclinhbui

  772 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên