Loading...
+2 phiếu

I - Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
 
 1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth.
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more
    2. I'm glad _________ you are feeling better.
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing
    3. She looks tired. What's the _________ with her ?
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right
    4. Thanks a lot. ~ ___________.
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! ; d. Good luck !
    5. We ________ from the back of the house to the fence.
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest. 
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine 
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room.
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned
    8. He was absent ________ school for three days.
a. for ; b. at ; c. from ; d. to
    9. We should have a medical __________ every six months.
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem
    10. ______________ is the key to good health.
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ?
a. at ; b. in ; c. to ; d. from
    

đã đóng
trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Dalia Mộc Ly Tiến sĩ (14.3k điểm)
Loading...

8 Trả lời

+4 phiếu

1.A;2.C;3.B;4.C;5.C;6.B;7.A;8.B;9.B;10.B;11.B.

Theo mình như thế này nhé.

bởi linh69 Thạc sĩ (5.8k điểm)
tuy là không có gì đặc biệt nhưng nể tình là người nhắn tin lại cho tui nên +1 cho

 
+3 phiếu

I - Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 
 
  1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth. 
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more 
    2. I'm glad _________ you are feeling better. 
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing 
    3. She looks tired. What's the _________ with her ? 
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right 
    4. Thanks a lot. ~ ___________. 
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! ; d. Good luck ! 
    5. We ________ from the back of the house to the fence. 
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened 
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.  
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine  
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room. 
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned 
    8. He was absent ________ school for three days. 
a. for ; b. at ; c. from ; d. to 
    9. We should have a medical __________ every six months. 
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem 
    10. ______________ is the key to good health. 
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education 
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ? 
a. at ; b. in ; c. to ; d. from 

Mk ko chắc lắm nha

bởi sumire2005 Thạc sĩ (8.4k điểm)

Cảm ơn bạn nha !! Tặng bạn 1 phiếu + 

+1 cho bạn hiền

 
+3 phiếu

1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth.  
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more  
    2. I'm glad _________ you are feeling better.  
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing  
    3. She looks tired. What's the _________ with her ?  
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right  
    4. Thanks a lot. ~ ___________.  
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! ; d. Good luck !  
    5. We ________ from the back of the house to the fence.  
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened  
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.   
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine   
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room.  
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned  
    8. He was absent ________ school for three days.  
a. for ; b. at ; c. from ; d. to  
    9. We should have a medical __________ every six months.  
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem  
    10. ______________ is the key to good health.  
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education  
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ?  
a. at ; b. in ; c. to ; d. from 

bởi ๖ۣۜAngelica (-12,146 điểm)
ghê ghê hf ghfhffv
+2 phiếu

1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth.   
a. much 

 

   2. I'm glad _________ you are feeling better.   
   c. to hear


    3. She looks tired. What's the _________ with her ?   
    a. matter


    4. Thanks a lot. ~ ___________.   
d. Good luck !   


    5. We ________ from the back of the house to the fence.   
 c. prevented 


    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.    
 b. relieve 


    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room.   
a. to return


    8. He was absent ________ school for three days.   
 c. from 


    9. We should have a medical __________ every six months.   
c. check - up


    10. ______________ is the key to good health.   
b. Moderation 


    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ?   
a. at 

bởi ▁▁❤๖ۣۜNhã๖ۣۜMinh✿▁▁ Tiến sĩ (12.1k điểm)
+2 phiếu

I - Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 
 
  1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth. 
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more 
    2. I'm glad _________ you are feeling better. 
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing 
    3. She looks tired. What's the _________ with her ? 
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right 
    4. Thanks a lot. ~ ___________. 
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! ; d. Good luck ! 
    5. We ________ from the back of the house to the fence. 
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened 
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.  
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine  
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room. 
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned 
    8. He was absent ________ school for three days. 
a. for ; b. at ; c. from ; d. to 
    9. We should have a medical __________ every six months. 
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem 
    10. ______________ is the key to good health. 
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education 
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ? 
a. at ; b. in ; c. to ; d. from 

bởi Bwi Nochu Tiến sĩ (12.9k điểm)
+1 thích

1.A;

2.C;

3.B;

4.C;

5.C;

6.B;

7.A;

8.B;

9.B;

10.B;

11.B.

bởi ღA.R.M.Yღ Tiến sĩ (17.4k điểm)
+1 thích

1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth.   
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more   
    2. I'm glad _________ you are feeling better.   
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing   
    3. She looks tired. What's the _________ with her ?   
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right   
    4. Thanks a lot. ~ ___________.   
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! d.Good Luck !
    5. We ________ from the back of the house to the fence.   
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened   
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.    
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine    
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room.   
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned   
    8. He was absent ________ school for three days.   
a. for ; b. at ; c. from ; d. to   
    9. We should have a medical __________ every six months.   
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem   
    10. ______________ is the key to good health.   
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education   
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ?   
a. at ; b. in ; c. to ; d. from 

bởi Takahashi Ren- Tiến sĩ (28.7k điểm)
+1 thích

I - Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 
   1. Don't eat too _______ candy. It's bad for your teeth. 
a. much ; b. many ; c. lots of ; d. more 
    2. I'm glad _________ you are feeling better. 
a. hear ; b. hearing ; c. to hear ; d. of hearing 
    3. She looks tired. What's the _________ with her ? 
a. matter ; b. happen ; c. wrong ; d. right 
    4. Thanks a lot. ~ ___________. 
a. I'd love to ; b. That's right! ; c. That's ok ! ; d. Good luck ! 
    5. We ________ from the back of the house to the fence. 
a. weighed ; b. measured ; c. prevented ; d. lengthened 
    6. Drugs helped to _________ the pain in my chest.  
a. catch ; b. relieve ; c. protect ; d. countine  
    7. The nurse told Hoa ___________ to the waiting room. 
a. to return ; b. returning ; c. return ; d. returned 
    8. He was absent ________ school for three days. 
a. for ; b. at ; c. from ; d. to 
    9. We should have a medical __________ every six months. 
a. record ; b. treatment ; c. check - up ; d. problem 
    10. ______________ is the key to good health. 
a. Guideline ; b. Moderation ; c. Selection ; d. Education 
    11. We usually buy our fruit and vegetables ________ the market ? 
a. at ; b. in ; c. to ; d. from 

bởi Phonglinh368 Học sinh (81 điểm)
Loading...
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Phamthunhien

  1764 Điểm

 2. manh7a1

  954 Điểm

 3. Richkid-H2O-

  940 Điểm

 4. ngoclinhbui

  770 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên