Gửi URL


Nếu bạn gửi url cho Lớp 6/7 Tìm Kiếm, chúng tôi sẽ thêm trang mới hoặc cập nhật các trang web đã có sẵn. Nếu bạn có trang web mới hoặc muốn cập nhật cấu trúc của website, hãy gửi tại đây. Tuy nhiên các url đã gửi có thể sẽ không được nằm trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.
Nhập địa chủ URL của bạn
Nhập tiêu đề URL của bạn (tối đa 100 kí tự) có thể bỏ qua nếu như bạn muốn robots tự cập nhật.
Nhập mô tả URL của bạn (tối đa 100 kí tự) có thể bỏ qua nếu như bạn muốn robots tự cập nhật.
Nhập email của bạn nếu như bạn được biết thông tin về việc lập chỉ mục URL của bạn.

Làm gì tiếp? Hãy ghé qua trang Webmaster Tools để có thêm mẹo và các công cụ SEO hữu ích.Copyright © 2013- Lớp 6/7 TK. Giới thiệu    Điều khoản   Blog   Webmaster Tool   Liên hệ