Thành viên thangminh123


Hoạt động của thangminh123

Điểm: 325 điểm (hạng #960)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 27
Các bình luận: 24
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 17 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Thắng Nguyễn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,261 câu hỏi
184,096 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên