Thành viên hoangvy


Hoạt động của hoangvy

Điểm: 2,575 điểm (hạng #183)
Danh hiệu: Thành viên tài năng  
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 21 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 173 (có 33 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 122 câu hỏi, 110 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 230 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 150 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoàng Vy

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 24
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14
Câu hỏi hay hạng III x 11
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 10
Câu trả lời hay hạng II x 2
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Bỏ phiếu hạng I x 1
45,261 câu hỏi
184,092 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên