Các câu hỏi gần đây


Phần thưởng hằng tháng Tất cả phần thưởng còn thiếu đã chuyển về tay các bạn (và các bạn nhân trễ +300 điểm tháng sau). Danh sách thành viên nhân giải tháng 10 đã được công bố tại đây.

+1 thích
0 câu trả lời
+1 thích
1 trả lời
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi My life not easy Thành viên tài năng   (4.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi My life not easy Thành viên tài năng   (4.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Sinh học lớp 6 bởi My life not easy Thành viên tài năng   (4.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 8 bởi My life not easy Thành viên tài năng   (4.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Sinh học lớp 6 bởi My life not easy Thành viên tài năng   (4.2k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi hoangvy Thành viên tài năng   (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi hoangvy Thành viên tài năng   (2.6k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi hoangvy Thành viên tài năng   (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi hoangvy Thành viên tài năng   (2.6k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Khác bởi minion Thành viên tài năng   (3.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Khác bởi minion Thành viên tài năng   (3.8k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Khác bởi machi_chan (193 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Khác bởi machi_chan (193 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Khác bởi machi_chan (193 điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
2 câu trả lời
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 6 bởi myduyen1232007 (15 điểm)
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

45.3k câu hỏi

184k câu trả lời

59k bình luận

8.4k thành viên

45,261 câu hỏi
184,099 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên